Vi bruger Cookies!     

         
 X     
vejlemarineforeningVelkommen til Vejle Marineforening

- Danmarks ældste marineforening -

 

Vejle Marineforening blev stiftet på Grand Hotel i Vejle lørdag den 24. september 1912 af ca. 17 fremmødte tidligere marinesoldater i et ønske om "at faa startet en Forening" med det formål at "være Selskabeligt for der igennem at styrke og sammenknytte det gode kammeratlige forhold mellem gamle Marinere". Foreningens vedtægter blev enstemmigt vedtaget som på baggrund af det daværende Århus Marineforenings vedtægter med enkelte ændringer, ligesom man enstemmigt valgte at benytte Århus Marineforenings emblem.

Oprindeligt blev foreningens navn De Danske Marinere i Vejle og Omegn. Som foreningens første formand blev valgt bager P. Andersen, første næstformand skorstensfejer H. P. Jensen og første kasserer og sekretær barberer W. Jørgensen. Desuden blev fisker Ferdinand Rasmussen Bredballe og bager C. Clausen indvalgt til den første bestyrelse.

På foreningens første medlemsmøde den 21. oktober 1912 besluttedes det at optage veteraner fra slaget ved Helgoland som æresmedlemmer af foreningen.

Efter invitation fra Københavns Marineforening på den ordinære halvårlige generalforsamling den 19. maj 1913 besluttede bestyrelsen at medvirke til dannelsen af en landsforening ved underskrift af en protokol om sagen, og den endelige indmeldelse blev vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 23. februar 1914. Det er derfor almindeligt anerkendt at Vejle Marineforening er den første lokalforening i Danmarks Marineforening.

Vejle Marineforening fyldte dermed 100 år den 24. september 2012, hvilket bl. a. blev fejret med en jubilæumsfest ved Vejle havn den  12. - 13. august 2012.

(Fortsættes.)


Vejle Marineforenings medlemmer ynder at kalde sig Danmarks ældste marineforening. Dette plejer i selskab med andre lokalforeningers medlemmer straks at medføre en diskussion om "ældste" kontra "første". Her er to beretninger som altid sætter kulør på den diskussion.

Marineforeningen Dannebrog: Som udløber af 25-års jubilæet for værnepligtige gaster fra sommertogtet for fregatten "Jylland" 1881 blev der taget initiativ til at grundlægge foreningen Marinesammensuriet som skulle danne rammen om årligt træf af tidligere marinere. Det skete som udløber af jubilæumsfesten den 31. marts 1906. På medlemsmøde i 1913 blev der vedtaget love for foreningen og navnet blev ændret til det stadig gældende Marineforeningen Dannebrog. I 1912 dannedes Danmarks Marineforening som en sammenslutning af alle landets marineforeninger og det drøftedes i Marineforeningen Dannebrog at søge optagelse i denne, men på en ekstraordinær generalforsamling i maj 1913 blev forslaget nedstemt og den sag har ikke været oppe at vende siden.

Århus Marineforening: De fleste marineforeningsmedlemmer ved at Århus Marineforening fejrede 100-års jubilæum i 2010. Den 23. september 1910 stiftede en gruppe tidligere værnepligtige fra orlogsflåden Selskabet De Danske Marinere. Foreningen skiftede navn et par gange, først til Århus Amts Marineforening og senere så til Århus Marineforening. Ligesom den allerede stiftede forening i Vejle blev den århusianske forening af foreningen i København inviteret til at danne en landsdækkende forening, hvilket man i Århus ikke ønskede at medvirke til på daværende tidspunkt. Som følge af den landsdækkende forenings arbejde med at stifte flere lokale foreninger blev der i 1918 stiftet en Århus Marineforening som en afdeling af Danmarks Marineforening og der var dermed i nogle år 2 marineforeninger i Århus. I 1923 blev de to foreninger sluttet sammen og denne forenede århusianske marineforening blev dermed først medlem af Danmarks marineforening dette år. Så den århusianske tradition med at være meget længe om at tage sig sammen til noget stort er en meget gammel tradition.

(Kilder: Vejle Marineforenings forhandlingsprotokol (referatbog) 1912 - 1962; Søfartsorientering nr. 1, maj 2006; Århus Marineforenings hjemmesides forside.)


Opdateret 11/12/2016

Besøg  
032340